image


        Problemløsing ved feil etter oppdatering av kart

        Hvis kartet er oppdatert og du ikke får opp f.eks oppslag, må mellomlageret slettes.

        I Chrome:
        Trykk Ctrl og H samtidig. Klikk på "Slett nettleserdata".
        Hake av de tre første valgene klikk på "Slett data". Start nettleser på nytt.

        I Microsoft Edge:
        Trykk Ctrl og H samtidig. Klikk på de tre punktene oppe til høyre. Hake av de fire første valgene.
        Velg "Fjern nettlesingsdata", velg så "Fjern nå" Start nettleseren på nytt.

        Alternativt:
        Trykk Shift+F5 eller Shift+Fn+F5 for å få siste oppdatering.