image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er eksportert fra DGbus 6. desember og oppdatert i innlandskart 6. desember 2022

         Skolene er eksportert fra Skyssweb 28. juni og oppdatert i innlandskart 28. juni 2022

         Vegnettet fra Statens Kartverk er fra oktober 2021, og oppdatert i innlandskart pr 25. august 2022. Det er bl.a lagt inn nye stengninger

         Takstsoner er oppdatert pr 24. februar 2022