image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er eksportert fra DGbus 30. august og oppdatert i innlandskart 30. august 2023

         Skolene er eksportert fra Skyssweb 17. august og oppdatert i innlandskart 17. august 2023

         Vegnettet fra Statens Kartverk er fra 6. februar 2023, og oppdatert i innlandskart pr 23. mars 2023. Det er bl.a lagt inn nye stengninger

         Takstsoner er oppdatert pr 4. august 2023