image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er oppdatert pr 11. mai 2021

         Skolene er oppdatert pr 20. august 2020

         Vegnettet er oppdatert pr 12. mars 2021

         Takstsoner er oppdatert pr 8. november 2018