image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er oppdatert pr 21. sep 2021

         Skolene er oppdatert pr 23. juni 2021

         Vegnettet er oppdatert pr 16. desember 2021

         Takstsoner er oppdatert pr 8. november 2018