image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er oppdatert pr 26. juni 2019

         Skolene er oppdatert pr 25. juni 2019

         Vegnettet er oppdatert pr 07. august 2019

         Takstsoner er oppdatert pr 8. november 2018