image


         Om datasettene:

         Holdeplassene er oppdatert pr 13. februar 2019

         Skolene er oppdatert pr 21. mars 2019

         Vegnettet er oppdatert pr 19. juni 2018

         Takstsoner er oppdatert pr 8. november 2018